• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์
อาจารย์ ปิยะนันท์ แนวคำดี
อาจารย์ ปิยะนันท์ แนวคำดี
อาจารย์ ปิยะนันท์ แนวคำดี
อาจารย์ ปิยะนันท์ แนวคำดี
อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ
อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ
อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ
อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ
อาจารย์มนตรี เนมิน
อาจารย์มนตรี เนมิน
อาจารย์มนตรี เนมิน
อาจารย์มนตรี เนมิน
นายเจริญชัย แสงอรุณ
นายเจริญชัย แสงอรุณ
นายเจริญชัย แสงอรุณ
นายเจริญชัย แสงอรุณ

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่1

ขอแสดงความยินกับ นายกรีฑายุทธ คนรู้

นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัล หมอแคนยอดเยี่ยม การประกวดหมอลำเยาวชนย้อนยุค จูเนียร์ ในงาน Tick NongKhai Pleasantly ฟินทุกที่ วิถีใหม่

นักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา เข้าประกวดแข่งขันวงดนตรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รายการ centrel korat zeed Music contest ระหว่างวันที่ 12 -​13 ก.ย. 63 ณ เซ็นทรัล โคราช

สัมมนากลางภาค  

สัมมนากลางภาค นักศึกษาประสบการณ์วิชาครู สาขาดนตรีศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2563

อบรม คอมพิวเตอร์ดนตรี

วันที่ 24 -​25สิงหาคม 2563 ณห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อบรม IC 

อบรม IC 3 วันที่ 24 -​26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
ครู ตำแที่สอบบรรจุข้าราชการหน่งครูผู้ช่วย 2563 (กรณีพิเศษ)
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(สาขาวิชาดนตรีศึกษาเเละสาขาวิชาดนตรีสากล)
ปีการศึกษา 2563 นี้สาขาดนตรี ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
3 กรกฎาคม 2563

    ข่าวสาร / กิจกรรม / ความเคลื่อนไหว

    Image

    #เลื่อนการอบรมประกาศแจ้ง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 62 ตามประกาศ ไว้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563#เรื่องขอเลื่อนการอบรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยที่ขอเลื่อนมาเป็น 28-29 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 #จึงขอเลื่อนการอบรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา ฯ ดังกล่าวออกไป #อย่างไม่มีกำหนด ถ้าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง...

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #เลื่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จากกำหนดการเดิมคือวันที่ 8 มิถุนายน เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563 #อ้างอิงจาก : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือก โครงการรับตรงอิสระโดยคณะดำเนินการ รอบที่ ๓ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๑

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกมาตรการเยียวยานักศึกษาในช่วงวิกฤต COVID-19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563รศ.ดร.นิรุต ถึงนาคอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม#เห็นชอบ #มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย #ตามมาตรการดังนี้1.ลดค่าเทอม 1/2563 ให้แก่นักศึกษา 10%2.เลื่อนเปิดเทอม 1/2563 เป็น 29 มิถุนายน 25633.ลดค่าหอพักใน ปี2563 เทอมละ 1,000 บาท4.รับสมัครนักศึกษารอบรับตรงถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

    เริ่มรายงานตัวแบบออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่าลืมมารายงานตัวกันนะครับน้องๆ😊🎉นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเตรียมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี ๒๕๖๓
    007453
    วันนี้
    เมื่อวาน
    สัปดาห์นี้
    สัปดาห์ที่แล้ว
    เดือนนี้
    เดือนที่แล้ว
    รวม
    30
    34
    64
    6969
    1098
    1547
    7453

    Your IP: 3.235.101.50
    2020-09-28 18:21